Psychologische behandelingen

Ik ben gespecialiseerd in kortdurende behandelingen voor enkelvoudige problemen

Waarvoor zoek je hulp?:

Weet je niet goed wat er aan de hand is maar zit je je niet lekker in je vel? Neem contact met me op dan kijken we er samen naar.

Werkwijze

Na aanmelding neem ik contact met je op om een afspraak te maken. Als we de afspraak hebben gemaakt, vul jij een intakevragenlijst in met vragen die zijn bedoeld om een beeld te krijgen van je klachten en van je wensen t.a.v. de behandeling. Deze ontvang ik graag voor het eerste gesprek via de mail zodat ik me alvast kan voorbereiden. Dan volgt het intakegesprek. Hierin inventariseren we je klachten en doelen.

Na het intakegesprek volgen 3 á 4 gesprekken en dan evalueren we. Mijn ervaring is dat in het geval van lichte psychische of psychosociale problematiek 3 á 4 gesprekken veelal voldoende zijn. Zo niet dan maak ik een inschatting van het aantal gesprekken dat nog nodig lijkt. Jij bepaalt ook zelf hoeveel sessies je wenselijk vindt.

Mijn visie is dat een behandeling niet lang hoeft te duren voor een goed resultaat. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat je in 4 tot 10 sessies veel bereikt. Vaak ben je voldoende hersteld of in staat om de klachten, voor zover deze er nog zijn, aan te kunnen.

De kortdurende psychologische behandelingen zijn erop gericht dat je leert waar je vraag, klacht of probleem vandaan komt, hoe je er mee om gaat, en hoe dat ook anders kan.

Tijdens de gesprekken krijg je meer inzicht in jezelf en je situatie. Je krijgt opdrachten en oefeningen mee voor thuis, zodat je de opgedane inzichten kunt toepassen en ermee kunt oefenen in je eigen leven.

E-mental health

E-mental Health is een laagdrempelige vorm van behandeling die kan worden ingezet voor een verscheidenheid aan klachten zoals depressie, angst en paniek, negatief zelfbeeld, middelengebruik, rouwverwerking, eetprolemen (zoals eetbuien, overgewicht en obesitas) en burnout klachten.

Bij E-Health werk je onder mijn begeleiding online aan je klachten . Het is volledig beveiligd, alleen jij en ik hebben inzage in de sessies. E-mental Health wordt ingezet bij mensen die moeilijk tijdens kantooruren een afspraak kunnen maken, liever in eigen tijd werken en/of thuis achter de computer.

De online behandelingen maken gebruik van dezelfde technieken als face to face behandelingen en zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Verschillende modules kunnen worden ingezet om zo optimaal mogelijk de behandeling vorm te geven. Er is geen wachtlijst, we kunnen gelijk starten.

Bij voorkeur maken we voor het eerste gesprek een face to face afspraak voor een intake. Hierin bespreken we jouw klachten en stellen we een behandelplan op. Als de intake is afgerond dan gaan we gelijk van start met E-mental Health. De begeleiding kan volledig online plaatsvinden, of indien gewenst met 1 of meerdere face to face gesprekken bij mij op kantoor (blended care). Terwijl jij thuis in eigen tempo werkt aan je herstel, kan ik jouw vorderingen volgen en indien nodig bijsturen of je steun bieden.

Heb je interesse in het volgen van een online behandeltraject? Neem dan contact met me op.

Methodes

Ik werk met bewezen effectieve methodes gebaseerd op de meest recente kennis over hoe ons brein werkt en hoe we hierdoor gewoontes bewust kunnen worden en als nodig veranderen. Deze methodes zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Positieve psychologie
  • Gezondheidsmanagement
  • Mindfulness

Over het algemeen haal ik uit deze methodes werkzame elementen die jou kunnen helpen met je problemen.

Of je nu gelooft dat je het wel kunt of niet kunt, je krijgt altijd gelijk

Abraham Lincoln

Cognitieve gedragstherapie is wereldwijd de meest toegepaste en wetenschappelijk bewezen behandelvorm bij stress- en psychische klachten. Deze therapie geeft inzicht in hoe de gedachten, gedrag en gevoel van een persoon invloed hebben op elkaar.

  • Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed die wat je denkt heeft op wat je voelt.
  • Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat je doet en wat je voelt.

Cognitieve gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel invloed hebben op de manier van denken en interpreteren als de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten en soms wordt gelijktijdig aan beide aspecten aandacht besteed.

Hierdoor leert de cliënt eigen denkpatronen herkennen en als nodig ombuigen, waardoor het mogelijk is meer grip te krijgen op de eigen gevoelens en reacties.

In een auto rijden we soms kilometers op de ́automatische piloot ́zonder dat we echt merken wat we aan het doen zijn. Op dezelfde manier zijn we een groot deel van ons leven niet helemaal hier en nu aanwezig. We zijn vaak met onze gedachten ́kilometers ver weg ́ zonder het te weten Leven op de automatische piloot betekent dat we de ervaring van het NU missen: wat er nú gebeurt, hoe ons lichaam nú voelt. We komen dan makkelijker op routes terecht die we gewend zijn te nemen en die ons in het verleden in de problemen hebben gebracht. We kiezen eigenlijk niet meer bewust hoe we willen reageren en handelen. Daardoor is de 'ingang' tot verandering geblokkeerd.

Mindfulness is oefenen met 'bewust aandacht geven'. Je niet laten meeslepen door gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen maar leren om de stroom van gedachten en gevoelens op te merken en er vriendelijk en uitnodigend op te reageren. Je leert stilstaan in het hier en nu om vervolgens zelf te kunnen bepalen hoe je reageert in plaats van uit automatismen.

Inmiddels is mindfulness een geaccepteerd begrip in de gezondheidszorg. Er worden trainingen mindfulness en op mindfulness gebaseerde therapie gegeven aan mensen met angststoornissen en ter preventie van terugval bij depressie. Ook mensen met stress, chronische ziekten en andere levensproblemen ondervinden veel heil bij het volgen van een aandachtstraining. Opvallend is ook dat steeds meer mensen zonder specifieke problenen aan mindfulfulness doen.

In onze maatschappij ligt grote nadruk op productie en prestatie. We zijn soms zo bezig met werken en organiseren, dat we geen aandacht besteden aan onze behoefte om te ontspannen. We blijven voortdurend onder spanning, voortdurend gestresst.

De positieve spanning maakt dat we het beste uit onszelf halen, met de negatieve spanning moeten we zo goed mogelijk zien om te gaan. Negatieve spanningen zijn soms ronduit schadelijk. Door spanning komen er in het lichaam bepaalde stoffen vrij, stresshormonen zoals adrenaline en cortisol. Als de spanning te lang te hoog is (denk dan aan weken, maanden of zelfs jaren) kunnen deze stoffen een negatieve invloed gaan uitoefenen. Chronische spanning leidt tot lichamelijke klachten die in ziektes kunnen uitmonden. Klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, slechter slapen, en sneller geïrriteerd raken zijn enkele voorbeelden. Stress heeft ook invloed op gevoelens en gedachten en op ons gedrag.

Prettig functioneren begint bij evenwicht tussen belasting en ontspanning. Een gezonde levensstijl met beweging, sport en ontspanning zorgt voor het afnemen van stress en spanning. Door te bewegen, te sporten en te ontspannen is het mogelijk te ontstressen. Bovendien is het het een belangrijke energiebron.

Woede, angst, teleurstelling, somberheid, maar ook blijdschap, trots of verliefdheid: emoties zorgen voor veel dynamiek in je leven. Zonder emoties zou ons leven maar saai zijn. Helaas kunnen emoties je soms ook overweldigen, je uit evenwicht brengen en je persoonlijke ontwikkeling in de weg staan.

Dan is het verstandig - en soms zelfs onvermijdelijk - om ermee aan de slag te gaan.

Met een effectieve en universele aanpak, die is ontwikkeld door door de psychologen Matthew McKay, Patrick Fanning en Patricia Zurita Ona, (Mind and emotions, 2011) kunnen uiteenlopende emoties te lijf worden gegaan. Door de meest werkzame inzichten uit de cognitieve gedragstherapie te combineren met bewezen effectieve interventies uit dialectische gedragstherapie en acceptatie- en commitmenttherapie kunnen negatieve patronen en niet-functionele copingstijlen structureel aangepakt worden.

Hierdoor leert de client effectieve technieken om heftige emoties te zien aankomen, zijn/haar emoties beter te begrijpen en hoe ermee om te gaan.

Eetproblemen

Heb je last van eetbuien, overgewicht of obesitas?

Stress- en burnoutklachten

Voel je je futloos en valt het werk je zwaar? Wil je meer ontspannen met werk leren omgaan? Wil je functioneren zonder eigen grenzen te overschrijden met een beter balans tussen werk en privé?

Negatief zelfbeeld

Denk je negatief over jezelf, voel je je minderwaardig, leef je in spanning omdat je het gevoel hebt ieder moment door de mand te kunnen vallen, of weet je niet goed voor jezelf op te komen?

Paniekaanval

Heb je last van paniekaanvallen?